Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Kampioenshuldiging afd C 1980
 
Fantastisch
kampioenenhuldiging Afdeling C
 
Het was onvoorstelbaar druk zaterdag 18 oktober in Dordrecht, tijdens het jaarlijkse kampioenenfeest dat op voortreffelijke wijze werd georganiseerd. Alle grootheden van Zuid-Holland, in de zomer elkaar met felheid bestrijdend, waren nu in een aller plezierigste stemming bijeen om de winnaars te huldigen en te feliciteren met hun behaalde successen. Een ware prijzenschat, de prachtig versierde en zeer geschikte zaal van de D.C. & V.B. en de vele glunderende gezichten maakten het de populaire voorzitter, dhr. K. Middelkoop, erg gemakkelijk op geestige wijze tot opening van de feestavond over te gaan. Voorafgegaan door muziek van het uitstekende orkest De Sunsides riep de heer Middelkoop alle aanwezigen namens het afd. bestuur een hartelijk welkom toe. Een daarna volgende speech vol kwinkslagen en doordenkertjes zorgde voor een algemene feeststemming. Dhrn. Van Eeren en Middelkoop reikten daarna de prachtige prijzen uit aan de gelukkige winnaars, met name een glanzende auto voor de heren J. Mourik en zonen, T.V.-toestel voor de heren W. de Leeuw en B. Makkelie alsmede 16 fietsen en 32 klokradio's. De kampioenen ontvingen de bekers, de bekende en attractieve Delftsblauwe wandborden en/of een boeket met toepasselijk woord van dhr. Middelkoop. Spontaan klonk een welgemeend applaus voor de dit seizoen, evenals in 1979, weer bijzonder succesvolle generaal-kampioen dhr. J. Ouwerkerk uit Lekkerkerk.
Het was niet eenvoudig voor de winnaars van de op elk concours te winnen gratis prijs om uit de schat aan de waardevolle en praktische prijzen van de geschenkenstand een keuze te maken: Het waren 32 blije winnaars. Dhr. Middelkoop had deze avond een speciaal woord van dank voor al degenen die ook dit seizoen zo voortreffelijk de op zich genomen taken hebben vervuld, Toen de prijzen van de vloer waren is, als was het een carnavalsgebeuren, met veel animo- en begeleid door een zeer enthousiast orkest gretig van de dansvloer gebruik gemaakt. De voortreffelijke wijze waarop de autowinnaar dhr. J. Mourik spontaan zijn bewondering en waardering uitsprak voor alles wat
de heren bestuursleden ook dit jaar weer voor de liefhebbers van onze afdeling hebben willen doen, was ieder uit het hart gegrepen. Het gaat goed met onze sport, tot genoegen van ons allen. Met dank voor dit 'Kleintje Den Bosch' keerde een grote afd. C-familie voldaan huiswaarts.
 
P. SCHENKELS