Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Kampioenhuldiging en prijsuitreiking C.C. Zuidholland 1987
 
 
Kampioenhuldiging en
prijsuitreiking C.C. Zuidholland werd
een ware happening
 
 
Jan ouwerkerk met echtgenote werd als keizer kampioen
van de C.C.Z.H. gehuldigd door voorzitter Langenberg
 
 
Vele kampioenen met vrienden waren naar de
'Leuninkjes' gekomen om daar de huldiging in
ontvangst te nemen, Ook de vele prijswinnaars
hadden de reis naar Poeldijk er graag voor over.
Aria Langenberg, voorzitter van de C.C. Zuidhol-
land, was erg blij dat de zaal bomvol was en ver-
welkomde speciaal de afd. bestuurders onder
leiding van hun voorzitters t.w. W. Wols, Afd. C., W.
Vos, Afd. West van de Zaterdagvliegers, M. Velle-
koop, Afd. Kuststrook en A. v. Cortenberghe, Afd.
Rotterdam. Dhr. Lamers leverancier van de 3 au-
to's, de pers, de sponsors, kampioenen, prijswin-
naars, alsmede de medewerkers van de band de
Th. Kopian~ en zangeres Carolina, die speciaal
voor deze bijeenkomst was ingehuurd. Verder
bracht de voorzitter dank aan z'n medebestuursle-
den. Er is hard gewerkt om de uitslagen tijdig bij
de liefhebbers te krijgen en er worden stappen
ondernomen om dit nog vlugger te doen. In totaal
waren er 138.483 duiven in concours gezet. Een
gemiddelde van 11.450 duiven inclusief de 4 fond-
vluchten waar de deelname nu eenmaal lager is.
Op een vlucht namen zelfs bijna 28.000 duiven
deel.
Langenberg vroeg begrip voor het samenstellen
van het vluchtprogramma. De meningen zijn hier-
over nog al eens verdeeld onder de afdelingen.
Toch moet men elkaar vinden en hij verwacht van
de liefhebbers, dat zij hiervoor begrip op kunnen
brengen. Langenberg besloot zijn toespraak met
te wijzen op het programmaboekje voor de prijs-
uitreiking met foto's van alle eerste prijswinnaars,
samengesteld door Peter Tolk, de secretaris van
de C.C.Z.H.
De eerste hoofdprijzen die werden uitgereikt wa-
ren de drie auto's. Dit gebeurde met een toepas-
selijk woord door de voorzitters van de
afdelingen. Wim Wols deed dit voor Afd. C aan
G.J. Rotgans. Wim Vos, voorzitter van de Afd. West
NBvZ reikte de auto uit aan A. Kwakenaat en M.
Vellekoop deed dit aan Gebr. van Paassen.
De televisies en video's werden uitgereikt door de
voorz. van de Afd. Rotterdam, A. v. Cortenberghe.
Alle voorzitters prezen het werk van de commis-
sies, waarbij de wens werd uitgesproken met dit
werk door te gaan tot groot genoegen van de lief-
hebbers in Zuidholland.
Tussen de prijzenslag werd er vrolijk gedanst op
de tonen van de band. Het zou te ver voeren om
alle prijswinnaars te vermelden. Deze zijn te vin-
den in het verslag van de secretaris.
 
De kampioenen eendagsvluchten van de C.C. Zuid-Holland
 
 
Alle winnaars werden gefeliciteerd door de com-
missieleden, om te beginnen met de 5 S.T.B. klok-
ken. Alle overwinnaars kregen hun duif ingelijst
uitgereikt. Peter van Raamsdonk was de schen-
ker. De eerste derby prijs van f 2000,- was voor G.
v.d. Kaden & Zn. ,-de tiende prijs kreeg nog altijd
f 250,- Er werden maar liefst 17 gouden horloges
uitgereikt, daarna nog eens 12 waardecheques, te
besteden bij de sponsors. Er waren 12 gratis Alvo
prijzen, 6 Rustwat prijzen en fa. Eijerkamp. De da-
mesprijzen bestonden uit 12 gouden medaillons
en 12 grote dozen bonbons waren gratis te verdie-
nen. De verrassingsprijzen, elk jaar wat anders,
bestonden ditmaal uit donzen dekbedden met
een gigantische plantenbak in sierpot.
En zo kwamen we aan de huldiging van de jeugd,
als le kampioen was P Zuijderwijk, Poeldijk, 2e C.
v. Erkel, Zuid-Beijerland en 3e W Breedijk Jr., Ze-
venhuizen.
Jan Ouwerkerk en z'n vrouw ondergingen een
grootse hulde, waar de hele zaal spontaan op rea-
geerde. Hij werd voor 1987 de Keizer C.C.Z.H.
Op de eendaagse vluchten waren de onaangewezen
kampioenen: 1 de Comb. De Graaf-de Wolf, Rot-
terdam, 2 R. Bergenhuizen, Delft, 3 H. Scholtes &
Zn., Maasdijk, 4 J. Ouwerkerk, Lekkerkerk en 5 J.
Pak & Zns., Rotterdam. Voor de volgende zie ver-
slag secr. Aangewezen kampioenen eendaagse
vluchten: le P.M. Juffermans, Leiden; 2 J. Ouwer-
kerk, Lekkerkerk, 3 Gebr. de Wit, Koudekerk, 4 J.
Pak & Zns., Rotterdam en 5 L. Muijs, Kr. a/d IJssel,
Kampioensduif eendaagse vluchten was van de
Comb. v.d. Weel v.d. Berg, Vlaardingen.
De marathon onaangewezen: 1 D Leeuwerke, Klaaswaal,
2 J. de Haan & Zn., Strijen, 3 mevr. Bulakul, Dordrecht,
4 P. Boer & Zn., Hazerswoude en 5 N. Hinten, Dordrecht.
Aangewezen: 1 J. de Haan & Zn., Strijen, 2 P. Boer & Zn.,
Hazerswoude, 3 N. Hinten, Dordrecht, 4 D. Leeuwerke,
Klaaswaal en 5e W. Bos & Zn., Zuid Beijerland.
Kampioensduif was voor D. v. Es 's Gravendeel,
Rest ons nog te vermelden, dat de avond geweldig
geslaagd genoemd mag worden en aan de zange-
res, die tweemaal 20 minuten optrad en die veel
bijval oogstte, heeft voorzitter Arie Langenberg
prettige herinneringen over gehouden.
VERSLAGGEVER