Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Deelstuk uit de Afdeling C toppers 1980
 
DE 'AFDELING C-TOPPERS' 1980
 
Zal de 1egendarische speler wijlen Casper de Groot dan nu in de afdeling zijn opvolger gaan krijgen?
De toekomst zal het ons duidelijk maken, echter uw reporter zal dit geenszins verbazen nu Jan Ouwerkerk wederom een
formidabel vliegseizoen heeft verwezenlijkt, de Lekkerkerker was wederom niet te stuiten.
Wat denkt u van o.a.: Voor de tweede maal in successie werd hij generaal kampioen in de afdeling C, welke titels hij ook behaalde in de C.C. Lek en Merwestreek en in zijn vereniging te Lekkerkerk, met maar liefst 16 werkelijke eerste prijzen.
En uitslagen van b.v.: 1 èn 2 bondsconcours herkansing Corbeil tegen 6.358 duiven (6 d. mee).
19 juli Corbeil in CC. Zuid-Holland tegen 2.911 duiven, (21 d. mee).
10 mei St. Quentin in CC. Lek en Merwe tegen 2.019 d. (38 d. mee) 1-2-4-7-21-22-23-24-25-35-36-52 enz.
17 mei Compiègne in CC. Lek en Merwe tegen 1.945 d. (40 d. mee) 1-3-6-7-8-9-12-13-15-17-18-20-22-23-24 en 25, inderdaad 16 prijzen bij eerste 25 duiven van het concours.
Diezelfde duiven spelen op St. Vincent dan ook nog eens o.a. in Lek en Merwe; (10 d. mee) 2e (07.08 uur) 7-13-56 en 66. Persoonlijk heb ik het voorrecht gehad in kennis te zijn geweest met wijlen Casper de Groot, een man met een speciale feeling om het uiterste uit een duif te halen. Mijn indruk van Jan Ouwerkerk is, dat ook deze man dat 'speciale', dat beetje 'extra' heeft om te mogen veronderstellen, dat deze man in staat kan zijn, een dergelijke carrière te demonstreren, het is een héél bijzondere. Zijn grootste inspiratie en beste partner om sterk te blijven spelen is zijn echtgenote Annie Ouwerkerk. Zij geven elkaar over en weer voldoende stof om attent en fel hun sport te beoefenen.
De concurrentie in de familie wordt nog sterker nu zoon André (16 jaar) 25 winterjongen van zijn vader te verzorgen heeft ge-
kregen Vader Jan zelve meent, dat André best eens sterk zou kunnen gaan spelen.
'Als je zijn voor de school gemaakte scriptie ziet dan weet hij er meer van dan ik had verwacht', aldus een trotse Pa Ouwerkerk Zijn wijze van spelen kent u reeds (reportage no. 16 1980). Zijn aangebrachté variant in het volledig weduwschap t.w. de duivin- nen bij het trainen niet via het 'dofferhok', maar zoals in de winterperiode binnen laten komen in hun eigen afdeling, voorkomt onnodig het opwinden der gevoelens en geeft (bij niet royale voeding) het met elkaar aanpappen minder kans, meent hij. Ook het gerantsoeneerd geven van grit is vorig seizoen erg goed gevallen en inmiddels als gewoonte aangehouden, het overeten aan grit bij gerantsoeneerd voeding wordt zo voorkomen. Een fijne duivenfamilie, die wij voor 1981 alle succes wensen.