Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

JAN en ANNIE OUWERKERK, LEKKERKERK 1e Generaal C.C. Zuid-Holland 1987
 
 
IN DE KIJKER            
 
JAN en ANNIE OUWERKERK,
           LEKKERKERK
 
1e Generaal C.C. Zuid-Holland 1987
 
Een jaar was het even rustig rond Jan
Ouwerkerk. Moest hij een stapje terug
doen na gigantische successen? Zo was
hij van 1979 t/m 1983 le Generaal van
de afdeling C.
In 1984 en 1985 was hij le Generaal van
de gehele NABvP (half Nederland). Was
het in 1986 nu eens geen Ouwerkerk-
jaar, in 1987 is hij weer le Generaal afd.
C en le Generaal CC Zuid-Holland. Ti-
tels die voor zich spreken.
Jan Ouwerkerk is oorspronkelijk afkom-
stig uit Goes. Zijn vrouw Annie is opge-
groeid in de Dortse duivenwereld. Ze
spelen bijna uitsluitend totaal weduw-
schap op zolderhokken. Het zijn vooral
de duIvinnen die voor de beste resulta-
ten zorgen.
Hij is steeds op zoek naar beter in de
duivensport, altijd probeert Jan nieuwe
goede duiven in zijn stam te brengen. De
hokken zijn al diverse malen verbouwd.
Hij heeft op alle tijdstippen van het sei-
zoen duiven gekoppeld: november/kerst
rond kerst en oud en nieuw en begin
maart. Zijn fondduiven werden soms
zelfs begin april gekoppeld. Alle duiven,
dus ook de jongen, worden eind septem-
ber/begin oktober gescheiden.
De jonge duiven zijn niet de sterkste kant
van Jan Ouwerkerk, veelal wordt niet op
een nestje gespeeld. Ze hebben meer
tegenvallers dan successen opgeleverd.
De kwekers worden soms diverse malen
per seizoen van partner gewisseld, zel-
den zit een koppel twee seizoenen bij el-
kaar. In de kweek heeft kruisen hem
meer succes gebracht, inteelt was zelden
een stap vooruit.
De stam die Jan Ouwerkerk vormde,
kwam uit duiven van de Gebr. de Wit uit
Koudekerk a/d Rijn, Gebr. Kamerbeek
uit Woerden en Marijn van Geel, Nieuw-
Vossemeer.
In latere jaren is het Verbarth-soort in
ruime mate ingebracht. Ook duiven uit
de eigen streek o.a. van Piet Halewijn en
Gebr. van de Linden hadden een positie-
ve inbreng. De laatst geslaagde kruising
is met duiven van Klaas Krom uit diens
Vroomen-stam.
Twee punten staan bij Ouwerkerk cen-
traal:
1.        Het hebben van een kwekerstal die
in staat is om bij verliezen voor goede
nieuwe aanvullingen te zorgen. Hij
kweekt daarom veel, leert ze op en
selecteert flink;
2.        Het voeren der duiven. Hier moet
men gevoel voor hebben. Overvoe-
ren is volgens Jan erger dan kort
houden.
Ook bij Ouwerkerk is de fond een steeds
groter stempel op het spel gaan druk-
ken. In 1984 won hij op n dag 2 prijzen
bij de eerste 100 van St. Vincent en Pau.
Dit jaar had hij op Barcelona 1 duif mee.
Een duivin op 4 dagen overbroeden uit
de Verbarth-lijn met iets Halewijnbloed.
Ze meldde zich om 13.00 uur op zondag.
Dat betekende een 67e prov. van 1038
duiven en 386e nationaal. Op de snelle
Bergerac was ze ook weer goed op tijd
met een 282e prov. van 8603 duiven.
 
Jan Ouwerkerk
 
 
 
 
DUIVENSPORT NEDERLAND
 
 
 
 
 
 
Het hok van de fondnestduivinnen staat
bijna altijd open. Ze werden op 23 maart
gekoppeld en brachten 1 jong groot. Op
10 dagen broeden begint voor hen dan
het vliegseizoen.
Als de doffers op een jong van 3 weken
met eieren zitten, vindt Jan dit voor hen
een goede stand.
Zoals we stelden, overvoeren is slecht, zo
ook overbevolking. Hij vloog destijds
met 8 koppels op een afdeling sterk. Hij
verbouwde het echter en bracht er 15
koppels onder en het resultaat was niet
de helft van het voorgaande jaar.
Wie denkt zo'n collectie alleen aan te
kunnen neemt te veel hooi op zijn vork,
want ook hier is het Annie, zijn vrouw die
er veel aan doet.
Speciaal overdag wanneer Jan zelf van
huis is. Ook bij thuiskomst van de duiven
is ze present. Speciaal om eventuele
laatkomers op te vangen.
En van zijn regelmatigste duiven van de
laatste jaren is de ,,32" van 1984, een
specialist op eendagsfondvluchten met
ook dit jaar weer 3 vroege prijzen in de
afdeling.
Hij vloog in 1986 o.a. 4e Ruffec en miste
slechts lx op die afstand in 3 jaar.
Een andere blikvanger was zeker de pro-
vinciale winnares La Souterraine. Zij liet
6.807 duiven achter zich, na op Troyes te-
gen 17.109 duiven reeds een 10e prijs te
hebben gevlogen.
 
Enkele provinciale uitslagen 1987:
Grote aantallen duiven over een uitge-
strekt gebied.
24-5 Chartres -25.006 d.: 128-248-712;
4-6Troyes- 17.109d.: 10-13-76-168;
14-6 Chartres - 17.197 d.: (terug van Or-
leans)343-1279-1415;
28-6 Chateauroux - 9.829 d.: 163-83-
402;
28-6 La Souterraine - 6.807 d.: le;
23-8 Chartres - 27.430 jonge: 343-1279-
1415;
5-9 Chartres - 12.495 jonge: 179-187-
236-244.
 
Jan Ouwerkerk werd op de eendags-
vluchten: 4e Onaangewezen en 2e Aan-
gewezen Kampioen.
 
Op de Fond noteerden we:
St. Vincent - 5.236 d.: 121-134-276-336-
654;
Barcelona- 1.038 d.:67;
Dax- 1.782d.: 134-169-218;
Bergerac - 8.003 d.: 17-92-248-282-335.
 
Vermelding verdienen zeker de succes-
sen bij derden met zijn duiven.
Zo werd D. Leeuwerke uit Klaaswaal le
Provinciaal Marathon Kampioen - hier-
over later meer - Janssen van Schilt win-
nen le en 2e Prov. Troyes, Cees Bosua
uit Dordrecht rolt Interprovinciaal Bour-
ges op met diverse duiven stammend
van zijn hok.
 
Fam. Ouwerkerk in 1987 Zuid-Hollands
beste!!!
 
T. de Gruijter