Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Prijsuitreiking afd. C 1985
 
 
Zeer geslaagde prijsuitreiking afd. C
Reeds om half acht was de gezellige zaal van D.C. en V.B. aan de
Weeskinderdijk te Dordrecht meer dan vol, de laatste stoelen
werden aangedragen om een ieder nog een plaatsje te geven.
Het bestuur van afd. C. kon tevreden zijn, prijswinnaars en sup-
porters waren in grote getale naar Dordrecht gekomen. Daar
stonden een auto, televisie's, 18 fietsen, radio-cassette-recorders
en een keur van luxe en huishoudeljka prijzen op hun winnaars te
wachten. En dan... de opening rond 20 uur, het werd even stil in
de zaal toen niemand minder dan de voorzitter Kleis Middelkoop
het spreekgestoelte beklom. 2 Dagen er voor nog in het zieken~
huis en een week eerder nog aan de monitor. Voorzitter Middel-
koop liet weliswaar weten, dat hij het wat rustig aan zou doen
op deze avond, maar daar hebben we weinig van gemerkt. In zijn
welkomstwoord bracht hij hulde aan de C.C. en hét afdelings-
bestuur, welke weer bergen werk hebben verzet, hij hoopt dan
ook dat dit nog jaren zo zal blijven in de nu 8O-jarige afd. C met -
z'n ruim 2600 leden (het gebied is verdeeld in twee Rayons). Dhr.
Middelkoop had bewondering voor het vele werk wat Henk van
Eeren verzet.
Hierna riep het dans- en amusements orkest 'Revelation' uit
Sprundel met een pittig stuk muziek de aanwezigen naar de
dans vloer en de stemming zat er al vroeg in. Ga echter niet met
een volle maag naar Dordrecht, de gehele avond wordt er gelo-
pen met bladen vol heerlijke hapjes. Het was in een woord af, de
gehele organisatie klopte als een bus.
Het is ondoenlijk alle prijswinnaars en kampioenen hier te ver-
melden het zou een lijst zijn van 240 namen, waarvan de
meesten reeds vermeld zijn in het orgaan van de weken hiervoor.
Hier slechts een greep: Op Compiègne, 22mei, won C. Andeweg
Dordrecht de auto. Op 31 mei de kleuren-T.V. vlucht, winnaars:
Rayon 1 C. Troost, Berkel, en in Rayon 2 D. Stam, Dordrecht.
De Zesdaagse werd gewonnen door het duo v. Bergen - v. Eck
en P. Tom, beiden Gouda. Tevens was er een Sprintpremie Zes-
daagse te winnen op elk van de 6 vluchten.
De Kampioenen zijn aardig verdeeld over het gebied van afd. C.
vitesse: 1 A. Daamen, Rotterdam, 2e P. v. Rijn Eagles, Bodegra-
ven, 3e D.C. Bram, Nieuwerkerk a/d Ijssel.
Jonge duiven: 1 L. Boers, Gouderak, 2e D. Stam, Dordrecht,
3e Gebr. Pelikaan, Dordrecht.
Fond: 1e J.K. Ouwerkerk, Lekkerkerk, 2e .J.P. Nederpelt,
Klaaswaal en 3e A. Hagers, Rotterdam.
Generaal afd. C: 1e J.K. Ouwerkerk, Lekkerkerk,
2e D.C. Bram, N.Kerk a/d IJssel en 3e N. Hinten en Zns. Dordrecht.
Kip stond als laatste op het menu, toen waren we zo ongemerkt
 
 
De generaal kampioen van de afdeling C, J. Ouwerkerk met voorzitter Kleis
Middelkoop (r.). Links dhr. Bom.
 
in de kleine uurtjes terechtgekomen. Vele dames kregen nog een
bloemenhulde aangeboden, deze attentie hadden ze echt wel ver
diend hoeveel uren zouden hun mannen weer in de weer zijn ge-
weest?
Nadat Leen achter de bar had geroepen: Mensen het is de
hoogste tijd', spoedden we ons naar de auto. Bij de Brienenoord-
brug controle! Papieren controleren en dan: Menheer heeft U ge-
dronken? Erg weinig was mijn antwoord.'Gaat U maar'. Zo dat
liep weer goed af. Laten we bedenken te veel is niet goed, we
moeten er niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren. Het
was een fijne avond, dat hebben we allemaal ervaren.
ARIE LANGENBERG