Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Nationaal Bergerac 21 Juli 1972 (+ reisverslag)
 
Verloop der vluchten
 
'Wachten". Dit was zowel zaterdag als zondag het letterlijke wachtwoord voor de liefhebbers, die naar de lossingsberichten luisterden.
Wat wonen we toch in een gek kikkerlandje voor onze duivensport. Vorige week tropische hitte en dan weer onweer, dan weer, ondanks goede temperaturen, mist in de morgenuren en ga zo maar door.
Gelukkig trok zondagmorgen in de loop van de morgen de mist op en kon tegen de middag op de meeste plaatsen nog gelost worden, waarbij de concoursen toch nog een goed verloop hadden.
De laatste officiële fondvlucht oude duiven 1972
 
BERGERAC
waarvan zowel een Nationaal als een Regionaal concours werd gegeven, terwijl de Limburgse bonden met 4400 duiven hiervan een provinciaal concours hadden, trof het niet veel beter.
Vrijdag kon, door de slechte weersomstandigheden in Noord-Frankrijk, België en Nederland niet worden gelost. Zaterdag gaf eenzelfde beeld te zien, zodat tot zondagmiddag 14,00 uur moest worden gewacht, alvorens tot lossing kon worden overgegaan.
Een wijs besluit van de lossingscommissie van de NPO, want ieder die het weer op zaterdag en zondagmorgen heeft gevolgd, zal het met ons eens zijn, dat het anders op een fiasco zou zijn uitgelopen. Nu zijn de duiven, ofschoon wat wisselvallig, toch redelijk goed gekomen en sluit het concours vrijwel overal op maandag.
Opvallend is dit keer dat de vroegste duiven aan de oostkant van ons land zijn gepakt, terwijl het zuid-westelijke deel er, door de plaatselijke weersgesteldheid, erhet slechts is afgekomen. Vooral in Limburg zijn de duiven vlot gekomen, terwijl er ook diverse kopduiven in het oosten des lands werden geklokt.
Door deze late lossing is het onmogelijk over Bergerac plaatselijke bijzonderheden te vermelden. Deze verschijnen in ons volgend nummer. Voor de vroegste meldingen van Bergerac Nationaal en Regionaal verwijzen wij naar elders in dit blad.
 
 
Nationaal Bergerac
 
DE VROEGSTE MELDINGEN:
 
De noordelijke provincies tot 13 uur:
B. de Weert, Leerdam 11 u 07
B. Kruis, Leerdam 11 u 08
v. Straaten, Leerdam 11 u 26
Spruijt, Capelle/IJsel 11 u 30
v. Dooren, Veenendaal 11 u 35
v. Meteren, Gorkum 11 u 53
v. Someren, Westendorp 11 u 45
Rodink, Arnhem 11 u41
Sjarelse, Middelharnis 12 u 03
de Bie, Aalsmeer 12 u 40
Hinten, Dordrecht 12 u 45
Ouwerkerk, Lekkerkerk 13 u 00
Bouwens, Culemborg 13 u 08
de Groot, Leidschendam 13 u 00
Kommentaar: De snelste duif van het gehele concours zal zeer vermoedelijk in Hoensbroek vallen bij de Gebr. v.d. Einden. De heer Havenith heeft voor de noodzakelijke controle gezorgd en deelde mede dat de eerste prijs op een GOEDE plaats gevallen was. Dat het concours een overduidelijk Limburgs accent zal krijgen, blijkt wel uit de meldingen. Het
is wederom het weer (regen en wind) dat voor 80 pct. de uitslag bepaalt.
 
G. v. HOUT, sekr..
 
 
Van de NPO
Nationaal Bergerac
Het is zaterdagmorgen 22 juli als dit geschreven wordt. De N.P.O.-lossingskommissie
heeft zo juist besloten om de duiven in het verre Zuid-Frankrijk niet te lossen. De
reden: een zwaar regenfront in België en Noord-Frankrijk plus onweders. Het K.N.M.I.
te De Bilt adviseerde NIET te lossen.        
De hoop van velen zal nu uitgaan naar de zondag. Misschien zal een weerverbetering
gaan optreden, maar diep in het binnenste zegt een stem dat die volgende dag geen
oplossing zal brengen: het weer is besmet. In zulke omstandigheden hoopt men tegen
beter weten in.
Nationaal werden 4085 duiven gezet. De specificatie is als volgt:
afd. Zeeland (ZNB) 213 duiven
afd. Westbrabant 1218 duiven
afd. Middenbrabant 500 duiven
afd. Oostbrabant 515 duiven
Limburg 611 duiven
De Noord. provincies 1028 duiven
 
 
N.A.B.v.P.
VERSLAG BERGERAC 21 JULI
 
Donderdagmorgen vertrokken wij om 5.45 uur vanuit Zundert met 4 containers en 1 grote
trailer. Als reisgenoten gingen met mij mee, dhr. P. A. Kerkwijk te Dubbeldam, die gaarne
een reisverslag wilde maken van deze vlucht en dhr P. F. den Hollander te Gouda, boekhouder N.P.O.-kantoor Utrecht. Na een vrij vlotte grenspassage te Valenciennes en na onderweg de duiven te hebben verzorgd was het convooi 's avonds om 20.30 uur in Chateauroux, waar we 's nachts zijn gebleven samen met de auto's van de- R.P.B. en Z.N.B om uit te rusten van een lange vermoeiende reis! Vrijdagmorgen om 4.30 uur zijn we verder gereden naar Bergerac waar de laatste auto van ons convooi om plm. 10 uur de lossingsplaats opreed. De auto's van de N.B.v.Z.-Z-.N.B.-R.P.B. en de centrale Limburgse Bond waren reeds aanwezig.
Vrijdagmiddag prachtig vliegweer, heldere blauwe hemel enz. Na telefonisch contact met
dhr. Vroegh kregen wij evenals in Ruffec te horen, dat de duiven niet konden worden
gelost wegens zeer slecht weer in Nrd. Frankrijk, België en Nederland. Ditzelfde kregen wij
te horen zaterdagmorgen en nu maar hopen dat de weervoorspellingen voor de zondag-
middag en maandag beter zullen zijn. De stemming onderling was buitengewoon goed, alleen moest in de stad door enkelen voer worden bijgekocht.
Zondagmorgen om plm. 4.30 uur stromende regen. In de loop van de morgen verbeterde het
weer en om 12.00 uur was het ter plaatse ideaal vliegweer. Na telefonisch contact met
dhr. Vroegh, welke in contact stond met de lossingscommissie N.P.O. nationale concoursen
werd besloten om 14 uur te lossen.
De duiven plm. 50.000 uit 12 auto's werden gelost bij een tropische temperatuur van 35o
wind w tot n.w. Al met al een perfecte lossing. De duiven hadden een zeer snel vertrek.
Na de lossing liepen 5 duiven op de grond welke niet konden vliegen. Tevens werd 1 dode
duif aangetroffen na de lossing in de container van Nrd.-Holland. De eigenaren van deze 6
duiven worden via het N.P.O.-kantoor hiervan in kennis gesteld. Ondanks het lange verblijf in
de boxen en manden waren de duiven in uit-stekende conditie. Na de lossing zijn wij direct
terug gereden, tot Parijs prachtig vliegweer. Vanaf Parijs tot Gouda regen. En nu maar
hopen dat deze prachtige fondviucht een goed verloop zal hebben.
Ik wil nog een pluim op de hoed steken van de firma Dictus te Zundert, welke wederom een
van hun prachtige loodsen keurig had ingericht voor controle-werkzaamheden verbonden aan
dit concours, jammerlijk is hiervan te Zundert geen gebruik gemaakt. De voorzitter en secre-
taris van de N.P.O. in Zundert aanwezig waren vol lof over deze keurige lokaliteit.
Zie verder het verslag in dit orgaan van dhr. P. A. Kerkwijk.
 
 
Reisverslag Bergerac
 
Bergerac is een schitterende lossingsplaats, met alles dicht bij de hand: Telefoon, café-restaurant en wat vertier voor de wachtende convoyeurs. De lossingsplaats ligt plm. 4 km van het eigenlijke plaatsje Bergerac en is in wezen het vliegveld van 't voornoemde plaatsje. Je vindt er geen enkele draad in de buurt en je hebt een machtig uitzicht.
 
De Reis
 
Tegen 1 uur donderdagnacht werd ondergetekende door dhrn. E. Jennekens
en G., van Hout in Zundert bij de hoofdconvoyeur van dit concours, dhr. R. E. van der Molen afgeleverd. Later kwam met een container van Afd. C van de NABvP dhr. P. F. den ollander, boekhouder NPO, mee, die ook deze reis zou meemaken. De heren Jennekens en van Hout kwamen kijken of er eventueel een overnng kommissie aanwezig was. Dit bleek niet het geval te zijn. Om precies 5.45 vertrokken wij uit Zundert en om 8.00 uur kwamen wij bij de Frans-Belgische grenspassage Valenciennes aan.
Zo'n grenspassage valt niet mee. Hier begint n.l. mijn respect voor een covoyeur. De E.E.G.-werking is hier ver te zoeken. Om precies l0.30 waren dan eindelijk alle handelingen verricht en zetten, wij koers naar Parijs en tevens werd besloten plm. 40 km buiten Parijs te stoppen en te rusten en de duiven te verzorgen. Onderweg kwamen wij de auto's van de R.P.B. en de NBvZ achterop. De NBvZ troffen we te Survilliers aan met het splitsen van de duivenmanden voor Tours en Bergerac. De laatste zou proberen Bergerac in de nacht te bereiken en de R.P.B. zou de NABvP in 't spoor volgen. Toen wij 's avonds te Chateauroux arriveerden waren er de containers van de Z.N.B., NABvP en later kwam (oom) Toon Opmeer van de R.P.B. er nog bij. Vrijdagmorgen om 4.30 gingen allen weer op pad naar Bergerac. Na
Limoges waar wij als laatsten - de auto van dhr. van der Molen bleef achter de laatste wagen hangen i.v.m. eventueel  pech -. om plm. 7.00 uur passeerden werd het traject erg moeilijk en de snelheid daalde met de minuut. Ruimte voor  pech was er niet!
Haarspeldbocht na haarspeldbocht en heuvel na heuvel! Om plm. 10.00 uur reden wij Bergerac binnen.
 
DE VERZORGING
 
Een eresaluut aan de convoyeurs en chauffeurs want de laatsten zijn ook nergens te beroerd voor. Donderdag zijn de duiven tweemaal verzorgd en vrijdag direct bij aankomst. Verder zijn de duiven prima verzorgd. De convoyeurs maken zich misschien méér zorgen over de conditie van de duiven, dan de postduivenhouders zelf. Want of een duivin waarschijnlijk een ei moet 1eggen of niet ze moet mee. Dit is meer dan schandelijk. Het gevolg is dat zo n beest niet meer uit Bergerac wegkomt En wij maar klagen dat ze te laat komt en we draaien er niet onze hand voor om om ze gelijk koud te maken.  Nogmaals een saluut aan o.a.: dhr. J. Wahien, G. A. Eist, oom Toon Opmeer 'je had mij ook wel even kunnen bellen', M. A. Donkér, 'ben nou genezen van die rotzooi' met z'n korfluiten en van der Molen met z'n gezellen en daarbij dan vooral invaller opa van Rossem 'kun je eventjes mee naar Ber-
gerac? '
 
KANTTEKENINGEN
 
Enigszins vreemd was, dat de duiven van o.a. de Limburgse bonden en R.P.B. waren overgeringd, maar niet die van de NABvP. Voorts circuleerde de klacht dat bij een inkorving op woensdagavond en een directe lossing bij aankomst de chauffeurs, wel een pak op de broek krijgen als niet voor twee chauffeurs is gezorgd.
Daarnaast zou ik willen pleiten voor wat meer respect voor een convoyeur. Deze doet het m.i. nooit goed. Hij is daarnaast méér teleurgesteld als u,  als hij na een vermoeiende reis verneemt, dat het wachten geblazen is. Tijdens de lange reis heb ik me afgevraagd, zouden de mensen eigenlijk wel weten waar Bergerac ligt?
Na Parijs wordt het me duidelijk, wat een duif kan tegenkomen. Het is niet zo, als
in Nederland, dat je op een heldere zomerdag van stad tot stad kunt kijken. Vergeet 't maar!
Telefoonverbindingen zijn zeer moeilijk tot stand te brengen. Als Organisatie zou
u er beter aan doen uw cönvoyeur eens te bellen als hij moet overstaan. 't Is ook maar een mens!  De stemming in de ploeg was uitstekend en zou als voorbeeld kunnen dienen.
 
Voorts nog even het volgende:
De auto van Afd. D van de NABvP kreeg een lekke band en de manden van Afd. M gingen op 't laatst aan het schuiven en daarnaast had men te weinig drinkbakjes meegegeven. Wij hebben in Bergerac zeer mooi weer gehad en de duiven werden met dat weer gelost. De temperatuur bedroeg plm. 35 graden en de duiven waren binnen 2 minuten weg! De goede richting in.
We hadden veel belangstelling en medewerking ter plaatse.
Tijdens het overstaan konden wij ons vermaken met het parachutespringen, gelukkig maar! Op de terugweg kregen wij zondagavond om plm. 9.15  in de buurt van Parijs regen en deze duurde tot in Zuid-België. Ik weet nu waar Bergerac ligt, hoe onmenselijk een convoyeurstaak vaak is en een vlucjttraject niet altijd brandschoon kan zijn. Uw dienaar.
 
PIETER A. KERKWIJK