Wie heeft ze beter

Voorwoord

JK Ouwerkerk

Stamboom

Superduiven

Uitslagen 2011 Teletekst 2011

Teletekst 2006

Teletekst 2005

Reportage archief 1972-1990

Nieuws

De Kampioen uit Lekkerkerk

Wegen naar Rome

"Groten van Vroeger" anno 1989

Contact

Links

Kampioenhuldiging en prijsuitreiking Afdeling C 1987
 
 
De generaal kampioen van Afdeling C. geheel rechts,
staande, Jan Ouwerkerk uit Lekkerkerk welke wederom
eerste werd.
 
Geslaagde
kampioenenhuldiging
en prijsuitreiking
Afdeling C
 
Toen afd. voorzitter Wim Wols de bijeenkomst
opende was de zaal van de D.C.V.B. te Dordrecht
tot de laatste stoel bezet. Hij hŽette allen hartelijk
welkom en bracht dank aan de bestuurders welke
hebben meegewerkt deze avond te organiseren.
Met name o.a. Henk van Eeren, Jan Landsmeer en
dienst echtgenote en Dirk Noordermeer, zij heb-
ben alle inkopen Voor deze avond verzorgd. De
voorzitter vroeg daarna reeds applaus voor de
muziek van The Longstreet Five, dit was echt niet
te veel gevraagd, want het waren geweldige stem-
mingmakers. Een vaste bezoeker op deze avond is
een vertegenwoordiger van het Leger des Heils;
duivenliefhebbers zijn gul en ook nu werd zijn
komst beloond.
Voorzitter Wim Wols en penningmeester Henk
van Eeren, geassisteerd door medebestuurders,
hadden in totaal liefst 260 prijzen uit te reiken met
nog eens 80 kampioenschappen in Rayon 1 en 2
en nog eens 15 kamp. generalen welke in totaal 88
kampioenschappen hadden behaald. Het was
een goed idee om de kampioenen al vroeg in de
avond te huldigen. Het aantal is echter te groot om
ieder de eer te geven die hem toekomt en men
raakt al gauw het contact met de zaal kwijt. Dit eu-.
vel komt praktisch overal voor en is vaak voor
bestuurders een moeilijke en soms verdrietige
zaak na zoveel maanden van inspanning en voor-
bereiding.
Tussen al de bedrijven door speelde de muziek
er vrolijk op en was de dansvloer dikwijls te klein.
De stemming zat er goed in en dat is erg belang-
rijk. De rijwielen, de herinneringsprijzen; de le-
vensmiddelenpakketten, de stoomstrijkijzers wer-
den vlot uitgereikt. Voor de jeugd waren 4 kam-
pioenschappen te winnen. le werden Gebr. Lugt-
hart, Gouda; 2e A. Wagemakers, Zwijndrecht;
3e A. v.d. Pligt Jr., Strijen en 4e P. deJong, Alblaa-
serdam.
De grote kampioen was voor de zoveelste keer
Jan Ouwerkerk, Lekkerkerk: 1e generaal en
5e generaal Aangewezen, D. Stam, Dordrecht,
werd 2e generaal, Piet v.d. Merwe, Dordrecht werd
3e onaangew. en 3e aangew., Gebr. Kamerbeek,
Woerden 4e generaal onaangew., A.C. Molenaar en Zn.
Lekkerkerk werden 5e generaal onaangew. en 2e
gen. Aangew. Voor de rest verwijzen we naar de
gedane publicaties eerder in dit blad. Als laatste
reikte Jan Landsmeer de zesdaagse- en sprintpre-
mieprijzen uit, als le kwam uit de bus de Comb.
MC. Anders, Boskoop en J. Toor, Waddinxveen. le
Sprint: G. Rotgans, Rotterdam en J. Breedveld, Rot-
terdam. Dirk Leeuwerke verkocht tenslotte nog
een 15-tal bonnen; de duurste was van Jan Ouwer-
kerk f250,-, Rotgans, Stam f 150,-, de Bruin en
Saarloos f 125,-, de rest ging voor een lager be-
drag van de hand. Het bestuur kan terugzien op
een zeer geslaagde uitreiking.
ARIE LANGENBERG